Simatek > Certyfikacje maszyn

CERTYFIKAT CE

TO BEZPIECZEŃSTWO

TWOJE I PRACOWNIKÓW!

CO TO JEST CERTYFIKAT CE?


Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Maszyny muszą spełniac wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Jesteśmy certyfikowanymi inżynierami bezpieczeństwa maszyn TÜV NORD. 

Więcej informacji na temat CMSE znajdziesz w linku poniżej.

https://www.cmse.com/pl-INT/about-cmse/what-is-cmse

CERTYFIKACJA MASZYN CE

oraz

DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW MINIMALNYCH


 


1. AUDYT MASZYNY

Przeprowadzany u klienta, który polega na:

 

 

 

Zbadaniu konstrukcji maszyny z obowiązującymi normami i przepisami

 

 

Zbadaniu działania systemu sterowania i bezpieczeństwa maszyny

 

Zbadaniu poprawności dokumentacji techncznej maszyny

2. OCENA RYZYKA

Zgodnie z międzynarodową normą
ISO 12100 i najlepszą praktyką

Polega to na oszacowaniu wszystkich ryzyk związanych z maszyną oraz zaproponowaniu rozwiązań zmniejszających te ryzyka. 

Przygotowujemy stosowną dokumentację i przedstawiamy ją klientowi by mógł się zapoznać z naszą oceną. 

 

3. IMPLEMENTACJA ZABEZPIECZEŃ NA MASZYNIE

Po akceptacji przez klienta naszego raportu z oceną ryzyka, przechodzimy do montażu zabezpieczeń na certyfikowanej maszynie. To kluczowy proces ponieważ wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi, którzy będą ją obsługiwać. 

Etap ten wykonujemy z najwyższą starannością.

4. POPRAWIENIE I UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI MASZYNY

 

Na tym etapie poprawiamy dokumentację maszyny i uzupełniamy o dokonane zmiany. Tak by w przyszłości nie stanowiły one problemu dla osób obsługującyh lub serwisujących sprzęt. 

 

5. WYDANIE CERTYFIKATU CE 
WG. DYREKTYWY MASZYNOWEJ

To ostatni etap certyfikowania maszyny. Przekazujemy w nim klientowi certyfikat bezpieczeństwa i wszystkie niezbędne dokumenty. Na tym etapie nasza praca się kończy. 

ZOBACZ NASZE REALIZACJE


ul. Suwalska 25/27
93-176 Łódź


NIP: 725 179 61 29

 +48 601 075 740

 www@simatek.pl

Copryight by SIMATEK 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej